Skapa en egen hemsida!

Skapa en egen hemsida!

I denna intensivkurs lär vi oss att programmera HTML-kod. Den används för att skapa hemsidor, och innebär ett annat programmeringsspråk än våra traditionella kurser i spelprogrammering. Deltagarna kommer att först få lära sig grunderna, och sedan skapa sin egna hemsida!

24/4 – Första tillfället
Under det första tillfället kickstartar vi kursen genom att lära oss om programmeringsspråket vi kommer att använda oss utav för att bygga vår hemsida: HTML.

26/4 – Andra tillfället
Under det andra tillfället använder vi oss utav en mall för att skapa en enkel hemsida. Genom detta fördjupar vi våra kunskaper inom HTML.

1/5 – Tredje tillfället
Nu påbörjar vi arbetet med att skapa vår egna hemsida. Först bestämmer vi oss för vad hemsidan ska innehålla, och sedan börjar vi koda!

3/5 – Fjärde tillfället
Vi jobbar vidare på hemsidan, för att i slutet av kursen ha en färdig hemsida!

Kvällskurs i Webbprogrammering

 

KURSENS LÄNGD: 4 kurstillfällen

 

START: Vecka 17-18

 

TID: Kl. 17-20. Se de specifika datumen i kursbeskrivningen.

 

ÅLDER: 12-16 år

 

PRIS: 1 295 kr.

 

PLATS: I Cool Minds IT-lokaler på Stadiongatan 40b i Malmö