Årskurs 4-6 Kemi/Biologi

toppbild_webb_bred2

Så påverkar droger

Eleverna observerar de fysiologiska förändringar som uppstår av olika droger. Både kvalitativa och kvantitativa observationer genomförs. Begreppen dosrespons och kritisk nivå introduceras och eleverna får möjlighet att studera drogernas effekter på mikroorganismer på nära håll.

TID: 120 minuter

PRIS: 2500 kr för grupper på upp till 15 elever och 3400 kr för grupper från 15-30 elever. Priserna är exkl moms.