Årskurs 4-6 Teknik/Elektronik

Elektricitet och Ljud

Eleverna bygger en miniorgel som utnyttjar elektroniska komponenter för att åstadkomma ljud. Under arbetets gång lär de sig vad de olika komponenterna gör och hur ljudförändringar kan uppnås genom att välja olika typer av komponenter.

TID: 120 minuter

PRIS: 2600 kr för grupper på upp till 15 elever och 3900 kr för grupper från 15-30 elever. Priserna är exkl moms.