Årskurs 7-9 Kemi/Biologi

SKELETTANATOMI

Eleverna  lär sig om hur skelettet är uppbyggt hos några olika typer av vertebrater, dess funktion i kroppen samt hur det är anpassat till olika livsstrategier. De får en inblick i likheter och skillnader mellan skelett hos olika djurgrupper och kan genom det börja reflektera kring olika delars evolutionära ursprung, släktskap mellan djurgrupper och gemensamma förfäder.

TID: 90 minuter

PRIS: 2 300 kr. för grupper på upp till 15 barn och 3 350 kr. för grupper från 15-30 barn. Priser är exkl. moms