Lär dig lösa brott

toppbild_webb_bred2

Lär dig lösa brott

Du har sett dem på tv, serierna där rättsläkarna undersöker brottsplatser, analyserar resultatet och hittar den skyldige. Och nu kan du själv testa hur det är att vara med i CSI! Under den här kursen får du lära dig mer om hur man gör en brottsplatsundersökning och hur rättsmedicinarna arbetar.

Kurstillfälle 1

Vi börjar med en spännande introduktion till hur rättsmedicinska undersökningar går till och vilka ledtrådar man kan hitta på en brottsplats. Brotten som vi kommer att försöka lösa under hela veckan diskuteras och vi startar med en profilanalys!

 

Kurstillfälle 2

Vem avfyrade vapnet? I dag lär vi oss mer om hur man analyserar ammunition och skjutvapen. Du ställs inför en brottsplats och sedan ska du tillsammans med gruppen analysera den och berätta vad ni kommit fram till.

 

Kurstillfälle 3

Blod kan ge väldigt många ledtrådar. Och idag kommer du att få lära dig att analysera syntetiska blodprover och bland annat ta fram vilken blodgrupp den misstänkte tillhör. Allt blod är syntetiskt så det finns ingen risk för blodsmitta. Sedan är det dags att lösa ännu ett kriminalmysterium!

 

Kurstillfälle 4

Barnen använder sig av grundläggande vetenskap för att lösa ett mystiskt brott. Detta är en introduktion till skelettets anatomi och kriminalteknik. Barnen får för några timmar vara kriminaltekniker då de måste identifiera skelettdelar, försöka lista ut var de kommer ifrån och dra slutsatser baserade på observationer och bevis som de hittat på brottsplatsen.

 

 

Kurstillfälle 5

Vem är den skyldige!? Utredningen fortsätter och barnen får analysera hårprov och fingeravtryck från olika misstänkta för att försöka få fram sanningen.

 

 

Kurstillfälle 6

Utredningen fortgår och här får våra unga kriminaltekniker använda sig av bevismaterial från olika brottsplatser för att få fram potentiellt användbar informations om de misstänktas DNA. Genom att undersöka om enzymet amylas är aktivt eller ej i de olika proven kan vi få reda på om det finns saliv eller ej i de olika bevisproven.

 

Kurstillfälle 7

Rånarna har tömt bankens kassavalv och begett sig av längs floden. Men har de en chans när du börjar hitta alla spår de lämnat efter sig?

 

Kurstillfälle 8

Du arbetar i din grupp av brottsplatsundersökare med att göra färdigt presentationen av era slutsatser. Sedan  avslutas din CSI-kurs med att ni presenterar era resultat för föräldrar och vänner.

Kvällskurs brottsplatsundersökning

 

KURSENS LÄNGD: 8 kurstillfällen

 

START: Anmälan stängd

 

TID: Onsdagar kl. 17 – 19

 

ÅLDER: 8+

 

PRIS: 1 495 kr

 

PLATS: I Cool Minds biologi-lokaler på Norra Parkgatan 2 i Folkets Park

Top