Programmera ett datorspel – nivå 2

Programmera ett datorspel – nivå 2

Har du redan klarat vår kurs i visuell programmering och vill ta nästa steg i spelprogrammering? I denna kurs börjar vi programmera på klassiskt vis i Processing, precis som proffsen gör.

Nivå 2 innebär att kursen riktar sig till barn som redan lärt sig visuell programmering alternativt som är lite äldre. I denna kurs får barnen testa kodbaserad programmering. Vi rekommenderar åldrarna 9-14 år.

 

I denna kursen går vi genom de följande:

 

  • Syntax: den grammatik vi använder så att datorn förstår vår kod.
  • Kompilatorn: ett program som översätter människans språk till maskinkod.
  • Funktioner: kommandon som får datorn att göra saker. Vi får även göra egna!
  • Variabler: heltal, decimaltal, text… allting som kan innehålla ett värde!
  • Minne: hur mycket plats tar vårt program?
  • Bild och Audio: hur vi lägger in dem och använder dem.
  • Arrayer: Hur vi skapar stora mängder variabler med väldigt lite kod.

…och ännu mer!

Kvällskurs Avancerad spelutveckling

 

KURSENS LÄNGD: 10 kurstillfällen

 

START: Vecka 34-43

 

TID: Tisdagar 17-19

 

ÅLDER: 9+

 

PRIS: 1 595 kr.

 

PLATS: I Cool Minds IT-lokaler på Norra Parkgatan 2 i Folkets Park

På Cool Minds vill vi öka barns kunskap via lek och aktivt deltagande. Vårt mål är att ge alla deltagare en rejäl kickstart, en start som gör dem redo för livet och den globala världen. Många yrkesdrömmar formas redan i tidig ålder och med ny kunskap väcks nya drömmar.

Om det är färre än tio anmälda barn till kursen så förbehåller vi oss rätten att inte genomföra kursen.

Top