Big Bang Festival kombinerar kunskap och lärande med skoj och lek! Temat för 2020 är Teknik för miljön. Eventet är kostnadsfritt och öppet för alla! Aktiviteterna är skapade för barn och unga mellan 7-15 år. Välkomna 25-27 juni!

Big Bang festival består av en mångfald av metoder för inlärning med interaktiva programpunkter som har ett hands-on perspektiv. På Cool Minds lär vi oss genom att skapa, testa och experimentera själva.

För att minska smittorisken kommer vi, utöver att regelbundet desinfektera ytor och dylika åtgärder, begränsa eventet så att max 50 personer kan befinna sig i lokalen. Om lokalen är full när ni ankommer finns möjlighet att stå i kö.

Big Bang Festival pågår den 25-27 juni mellan kl 10-16, och är helt gratis att besöka!

Program för Big Bang Festival 2020

Under eventet kommer ni att ta er igenom tre olika salar, med olika aktiviteter som stimulerar hjärnan! Den första workshopen startar i tekniksalen och den sista i spelsalen. För att ge plats till andra finns det inte möjlighet att stanna efter att den tredje workshopen är avslutad. Varje workshop tar 30 minuter vilket innebär att hela besöket tar ca 1,5 timme totalt.

Torsdag 25 juni ↴

Lär dig att 3D-printa

3D-printers kan skapa en framtid som bygger på en cirkulär användning av resurser. Varför köpa nytt, när du kan återanvända kasserade förpackningar och produkter och modellera om till vad du behöver?

Din färdiga 3D-modell kommer senare användas till att pryda den hydroponiska odlingen.

CO-designa plastslukaren

Var med och designa Cool Minds plastslukare! Plastslukaren är en kommande maskin som malen ner gamla platsprodukter och skapar något nytt av det. Nu behöver vi er hjälp för att designa hur den ska se ut! Här får du utrymme för kreativitet och skaparglädje.

Innovationsverkstad

Under denna kreativa aktivitet kommer vi utforska de globala målen, klura på idéer och pyssla ihop prototyper. Idag fokuserar vi på lösningar kopplade till mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

 Fredag 26 juni

Bygg ett vindkraftverk

Framtidens energikällor behöver vara hållbara. I denna workshop får barnen lära sig vilken design på vindkraftverk som alstrar mest energi. Detta görs genom att de får bygga ett eget!

Hydroponisk odling

Hydroponik innebär odling utan jord. Det är en resurseffektiv metod som använder avsevärt mindre vatten och markyta än traditionell odling. Under workshopen får du skapa din egna odling!

 

Innovationsverkstad

Under denna kreativa aktivitet kommer vi utforska de globala målen, klura på idéer och pyssla ihop prototyper. Idag fokuserar vi på lösningar kopplade till mål 14: Hav och Marina resurser.

 Lördag 27 juni

Bygg ett självbevattningssystem

I tekniksalen bygger vi ett självbevattningssytem med hjälp av plattformen Arduino. Vi använder motorer, sensorer och solceller och avslutar med en fungerande uppfinning! På kuppen lär du dig mer mer om teknik.

Odla tomatplantor

Vårt nya självbevattningssytem hänger med till biologisalen. Där lär vi oss om tomater genom att så ett tomatfrö. För att få bevattningssytemet att fungera avslutar vi med att programmera det!

Innovationsverkstad

Under denna kreativa aktivitet kommer vi utforska de globala målen, klura på idéer och pyssla ihop prototyper. Idag fokuserar vi på lösningar kopplade till mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald.

Big Bang Festival genomför med stöd från Malmö Stad samt Åhlén-stiftelsen

 

Translate »
Top