Code Rebels, programmering för vuxna kvinnor, icke-binära och transpersoner!

Code rebels är en mötesplats för kvinnor, ickebinära och transpersoner över 18 år där deltagaren får nya kunskaper inom programmering. I projektet ingår kursupplägg av både strukturerad och semistrukturerad karaktär, meet-ups och inspirationsevents. Utbildningen sker i Java samt HTML & CSS. Huvudmålet med verksamheten är att få fler kvinnor, icke-binära och transpersoner att välja en karriär inom IT/tech-branschen.

Idag är enbart 20% av Sveriges utvecklare kvinnor. I IT-branschen i sin helhet hittar vi 30% kvinnor. Utöver en skev könsfördelning står IT-branschen inför en stor kompetensbrist, där det förutspås att 70.000 anställda kommer att saknas år 2020.

Den skeva könsfördelningen startar redan i mellanstadiet, då flickor under denna period minskar sitt intresse för IT och teknik. Föreslagna anledningar till detta är dels avsaknad av förebilder, stöd och uppmuntran, och dels att fälten är dåliga på att kommunicera ut mjuka värden. Flertalet studier har visat att flickors intresse i teknik korrelerar med förmågan att se hur teknik och programmering förbättrar samhället och andra människors liv. Många skolelever har fördomen att programmering sker i ensamhet, enbart är för toppstudenter och är stängt för kvinnor.

Väl i arbetslivet finns flertalet hinder för icke-män som orsakar dels uppsägning och dels att nyfikna inte vågar testa en karriär i branschen. Några av dessa är en förminskande och “grabbig” kultur, upplevd orättvis fördelning av resurser och lön samt strukturella hinder för att våga ta plats på den mansdominerade arbetsplatsen. Kvinnor saknar stöd och förebilder och det råder en brist på förståelse av vad det innebär att jobba med programmering. Detta är grunden till varför Code Rebels finns!

Till hösten startar Code Rebels två nybörjarkurser

I dessa nybörjarkurser kommer fokuset ligga dels på Java men också på HMTL & CSS. Senare i slutet på 2020 är ambitionen att det finns fördjupningskurser i både Java och HTML & CSS. Mer information om dessa kurser kommer när det närmar sig.

Code Rebels arrangeras med stöd från ABF Malmö. Vill du stötta projektet? Maila coderebels@coolminds.se!

Följ oss på sociala medier:

Instagram: code_rebels
Facebook: coderebelsmalmo
Translate »
Top