INNOVATIONSWORKSHOP med St HAMMARs SKOLA

I onsdags hade Cool Minds besök av 15 elever Stora Hammars Skola från Vellinge som gjorde det första 5-timmars blocket av två i vår Innovationsworkshop.

Vi började dagen med att eleverna lärde sig en del om Javaprogrammering och sen fick dom frågan: “Om du hade en robot, vad skulle du vilja att den skulle kunna göra?”. Givetvis var nästa uppgift att börja att designa denna robot i form av en robotarm i vårt tredimensionella ritprogram. Varje grupps design blev sedan skickat till 3d-printern som printade ut robotarmens alla delar i tre dimensioner, alltså de faktiska robotarmarna!  Innan printingen var eleverna tvungna att tänka på alla tekniska krav, som exempelvis var motorerna som ska driva armen skall monteras. När 3d-printern har spakar robotarmens alla delar ska motorerna monteras på rätt plats för att robotarmen ska kunna röra sig i både höj- och sidled.

Till sist kopplades alla robotarmar till en Arduino plattform som ska programmeras för att utföra alla möjliga uppgifter som eleverna hade tänkt ut till sin robot. I juni kommer samma gäng elever tillbaka till Cool Minds för de 5 timmarna i block 2 av Innovationsworkshopen. Vi hoppas att nästa block blir lika roligt och fantastiskt som det första. Extra roligt är också att Cool Minds är helt ensamma om att ha en workshop, utformad som en flerstegsraket,  i uppfinning och innovation!

Inga Kommentarer

Skriv en kommentar