Kvinnor i Vetenskapen

Vetenskap och teknik har traditionellt sett varit mansdominerade, men tack vare att stereotyper och samhällsstrukturer har börjat rivas ner börjar även andelen kvinnor i dessa fält att stiga. Undersökningar visar att det finns flera faktorer till varför fler män än kvinnor väljer en karriär inom vetenskap och teknik, bland annat att föräldrar förklarar mer till och utmanar pojkar till högre grad än flickor*. Kvinnor antas också till högre grad sakna potentialen som krävs redan i förväg**. Många stereotyper hindrar kvinnor från att välja vetenskap och teknik – och detta hoppas Cool Minds kunna hjälpa till att förändra.

Men de som bäst visar att kvinnor kan vara fantastiska professorer och teknikgenier är givetvis kvinnorna själva. Nedan har vi listat en rad unga kvinnor som har revolutionerat olika fält med sina fantastiska innovationer. Alla har varit yngre än 15 år när de bidrog med sin (första) innovation. Vi vill uppmana föräldrar att berätta om dessa inspirerande historier till både flickor och pojkar.

Gitanjali Rao, 11 år

Gitanjali Rao har uppfunnit ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att upptäcka bly i vatten, genom att använda kolnanorör. Tack vare hennes innovation, som hon döpt Tethys, kan människor enkelt undvika att bli sjuka av blyförgiftning.

Kathryn Lampo, 14 år
Kathryn Lampo har uppfunnit Lawn Bot, som ser till att din gräsmatta vattnas på ett effektivt och miljövänligt sätt. Istället för att bara vattna hela gräsmattan, sparar Lawn Bot vatten genom att mäta fuktnivån på marken och endast vattna där vatten behövs.

Laalitya Acharya, 13 år

Laalitya Acharya har uppfunnit TraffEnerate, som på ett miljövänligt sätt utvinner energi från biltrafik. Hennes innovation omvandlar kinetisk energi som bilvägarna får av bilarnas vikt, till energi.

Ayla Hutchinson, 15 år

Ayla Hutchinson uppfann Kindling Cracker när hon var 15 år, som är en design som säkerställer hög säkerhet när en hugger ved. Sedan dess har hon från denna innovation lyckats bygga ett framgångsrikt företag som hjälpt många människor att undvika skador vid vedhuggning.

Mary Anning, 12 år

Mary Anning föddes 1799 och fick endast en väldigt grundläggande utbildning. Ändå hittade hon sitt första paleontologiska fynd när hon var 12 år och gjorde efter detta en imponerande karriär som fossilsamlare och paleontolog. Trots att hon aldrig accepterades som paleontolog under sin livstid, på grund av sitt kön, har hennes upptäckter revolutionerat fältet.

Deepika Kurup, 14 år

Deepika Kurup har uppfunnit ett sätt att rengöra vatten med hjälp av solenergi, som inaktiverar koliforma bakterier med en 100 procentig säkerhet efter bara 15 minuter.

Hannah Herbst, 14 år

Hannah Herbst programmerade och byggde en turbin, BEACON, som framgångsrikt och effektivt utvinner outnyttjad energi från vattendrag.

 

Crowley, K. Callanan, M.A., Tenenbaum, H. R., & Allen, E. (2001). Parents explain more often to boys than to girls during shared scientific thinking. Psychological Science, 258–261.

**  To Recruit and Advance: Women Students and Faculty in Science and Engineering. National Academy of Sciences. sid. 122. ISBN 0-309-54715-6.

Inga Kommentarer

Tyvärr, kommentarformuläret är stängd för tillfället.

Top