Plastslukaren – visste du att…

Kan du para ihop plastprodukt med rätt plastsymbol? Vet du vad din tröja, mobil eller leksak är gjord av? Här har du möjlighet att utforska och lära dig mer om plast för att sen testa dina kunskaper i ett plastpussel. Detta är första delen i ett spännande projekt om plast, kunskap och återvinning.

Plastslukaren på Cool Minds

Plastslukaren finns på plats inne på Cool Minds och kan testas av besökare under drop in-tider. Här kan man bland annat få information om olika plasttyper och hur de går att återvinna. Det finns olika produkter utplacerade på ett bord med beskrivning av vilken typ av plast det är. Tillhörande finns även en magnetvägg där man kan pussla ihop olika bitar med varandra beroende på vilken typ av information som finns på pusselbiten.

 

Cool Minds arbetar aktivt med att nå de globala målen. Att vara en del av projektet med plastslukaren kan göra att förståelsen kring miljöpåverkan blir större. Cool Minds är även en del av InnoCarnival Skåne, där klasser runt om i Skåne får chansen att skapa en innovation som kan vara till hjälp för att nå något eller alla de globala målen. Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Om projektet

Plastslukaren är ett forskningsprojekt om resurseffektivitet och cirkulära flöden som anordnas av Cool Minds, Malmö Universitet och Lund Tekniska Högskola. Forskningsprojektet kan resultera i en produkt som återvinner och återanvänder existerande plastprodukter. Exempelvis skulle en tänkbar version av produkten kunna omvandla gamla plastförpackningar till smala plasttrådar som kan användas i en 3D-printer. Det är också viktigt att produkten uppmärksammar barn och ungdomar om hur de kan själva kan bidra till att minska och förändra samhällets användning av plast på lokal nivå. Denna produkt går under namnet Plastslukaren. Projektet utförs i flera etapper och den första etappen äger rum på Cool Minds. Denna etapp består av pedagogiska experiment och kommer fokusera på att identifiera vilka behov och krav Plastslukaren behöver uppfylla.

Malmö Universitet

Malmös universitet bidrar med expertis inom materialkunskap samt tillgången till Malmös protoyupverkstad där experimenten tillverkas. Två studenter från kandidatprogrammet i Produktdesign har Plastslukaren som sin arbetsplats under sin praktik/verksamhetsförlagda studier.

Lund Universitet

Lunds universitet bidrar med  övergripande projektledning samt handledning för de två studenterna från Malmö universitet.

Cool Minds

Cool Minds bidrar med den så kallat testbädden. Här finns experimenten och användarna och det är här vi som arbetar med projektet sitter och tänker och observerar vad som händer. Lokal, kompetens samt tillgång till informanterna.

 

För er som är intresserade av mer information, vill bidra till projektet eller har åsikter ni vill dela med er så går det att skriva upp sin mailadress i receptionen!

Translate »
Top