Skapandeskola med Cool Minds!

Cool Minds är i grunden ett Science Center där barn och unga får möjlighet att utforska områden som biologi, kemi, programmering och teknik. Vår ambition är att barnen eleverna ska vilja lära sig mer och känna att de har möjlighet att använda sig av kunskapen och bygga vidare på någonting nytt. Många gånger kombinerar vi kultur och konst med en mer konkret vetenskap och vill på så sätt öppna nya perspektiv.

På plats har vi en hel avdelning tillägnad keramik, drejning och skulptering och en avdelning för film och media. För er skolklasser som ska söka bidraget Skapande skola kan dessa avdelningar vara relevanta!

3D-printing är ett nytt sätt att skapa på som gör det möjligt att kombinera digital design med fysisk verkstad. Eleverna skapar en grafisk 3D-modell med hjälp av CAD och får sedan se hur modellen skrivs ut i printern. Detaljer kan sedan göras i efterhand med våra 3D-pennor. Genom att eleverna får vara med i hela processen från idé till konkret modell ges de möjlighet att känna sig delaktiga och att kunna påverka i både mindre och större sammanhang. Allt från färger och detaljer till hur man kan skapa konkreta saker som bidrar till hållbar utveckling och innovation.

Vi kan erbjuda både kortare workshops, anpassade projekt eller längre kurser inom våra kreativa områden. Vi är flexibla och anpassar oss gärna efter olika teman som är aktuella på just er skola! Kontakta oss på info@coolminds.se.

Inga Kommentarer

Tyvärr, kommentarformuläret är stängd för tillfället.

Translate »
Top