Årskurs 4-6 Teknik/Elektronik

Elektricitet och Ljud

Eleverna bygger en miniorgel som utnyttjar elektroniska komponenter för att åstadkomma ljud. Under arbetets gång lär de sig vad de olika komponenterna gör och hur ljudförändringar kan uppnås genom att välja olika typer av komponenter.

Klicka här för info om pris och tider.