Årskurs 7-9 Kemi/Biologi

SKELETTANATOMI

Eleverna  lär sig om hur skelettet är uppbyggt hos några olika typer av vertebrater, dess funktion i kroppen samt hur det är anpassat till olika livsstrategier. De får en inblick i likheter och skillnader mellan skelett hos olika djurgrupper och kan genom det börja reflektera kring olika delars evolutionära ursprung, släktskap mellan djurgrupper och gemensamma förfäder.

Klicka här för info om pris och tider.