Årskurs F-3 Teknik/Elektronik

toppbild_webb_bred3

VINDMÖLLEDESIGN

Eleverna delas in i grupper om 3-4. Varje grupp får de delar som krävs för att bygga ett enkelt vindkraftverk. Vingarna på vindkraftverket kan monteras på olika sätt och visar hur viktig placering och utformning av rotorbladen är för att förvandla kinetisk energi till elektrisk energi. Slutligen får eleverna testa sitt vindkraftverk i en ”vindtunnel” för att se vilken konstruktion som fungerar bäst och hur många varv per minut som kan uppnås.

Klicka här för mer info om tid och pris.