Kemi & Biologi åk 1-3

Biologi

Välj mellan dessa olika workshops.

Mikroskopi & Människan
Besöket introducerar eleverna för djur, växter och människans kroppsdelar samt deras namn och funktion.

Vi undersöker världen omkring oss genom ett mikroskop och tittar närmare på hur ett hårstrå, blod, bakterie, djur och träfiber ser ut. Med våra digitala mikroskop kan vi zooma in och titta på olika detaljer och strukturer.

Vi studerar även människokroppen med hjälp av en modell med flyttbara delar, försöker namnge dem, lära oss dess placering och vad de har för betydelse för kroppen.

Skelettanatomi
Eleverna lär sig om hur skelettet är uppbyggt hos några olika typer av vertebrater genom att undersöka riktiga ben från mindre djur. De får en inblick i likheter och skillnader mellan skelett hos olika djurgrupper och kan genom det börja reflektera kring olika delars evolutionära ursprung, släktskap mellan djurgrupper och gemensamma förfäder.

TID: 2 timmar

PRIS: Mikroskopi: 2100 kr för grupper upp till 15 elever, och 2600 kr för grupper från 15-30 elever.

Skelettanatomi: 2 600 kr för grupper upp till 15 barn och 3 600 kr för grupper från 15-30 barn.

Kemi

Vatten & Luft
Eleverna genomför ett antal experiment där de studerar egenskaperna för vatten och luft. Bland annat undersöker de om luft väger något, på vilket sätt temperaturen kan påverka och hur man kan undersöka lufttryck på ett enkelt och kul sätt.

TID: 2 timmar

PRIS: 2100 kr för grupper på upp till 15 elever, och 2600 kr för grupper från 15-30 elever.

Cool Minds – Science Center i Malmö för barn och ungdomar

“Med ny kunskap väcks nya drömmar”

 

Top