Programmering & Teknik åk 1-3

Programmering

Visuell programmering är ett spännande sätt för de minsta att bekanta sig med principerna bakom programmering, som både är kul och lärorikt! Programmet som används heter Scratch – en plattform som utvecklades av MIT för att enklare greppa de grundläggande koncepten inom programmering. Under denna kurs får barnen lära sig om sekventiell exekvering, variabler, och if-satser, medan de utvecklar ett enkelt spel.

TID: 2 timmar

PRIS: 2100 kr för grupper på upp till 15 elever, och 2600 kr för grupper från 15-30 elever.

Teknik

Vindmölledesign
I denna kurs lär eleverna sig grundläggande ellära, och får applicera och testa de kunskaper de lär sig genom att bygga ett enkelt vindkraftverk. Genom att använda sig av en liten generator, och olika byggmaterial, experimenterar eleverna med hur formen av turbinbladen påverkar hur snabbt turbinen snurrar, och därmed hur mycket elektricitet den genererar. För att göra det mer spännande får barnen tävla i grupper för att se vem som lyckas alstra mest energi!

TID: 2 timmar

PRIS: 2100 kr för grupper på upp till 15 elever, och 2600 kr för grupper från 15-30 elever.

Cool Minds – Science Center i Malmö för barn och ungdomar

“Med ny kunskap väcks nya drömmar”

Top