Programmering & Teknik åk 1-3

Programmering

Visuell programmering är ett spännande sätt för de minsta att bekanta sig med principerna bakom programmering som både är kul och lärorikt! Programmet som används heter Scratch, och det ger barn en blick in i världen av programmering. Här får de möjlighet att välja olika figurer och beteenden som är baserade på olika parametrar.

TID: 2 timmar

PRIS: 2100 kr för grupper på upp till 15 elever, och 2600 kr för grupper från 15-30 elever. Priserna är exkl moms.

Teknik

Vindmölledesign
Eleverna delas in i grupper om ca 4. Varje grupp får de delar som krävs för att bygga ett enkelt vindkraftverk. Vingarna på vindkraftverket kan monteras på olika sätt och visar hur viktig placering och utformning av rotorbladen är för att förvandla kinetisk energi till elektrisk energi. Slutligen får eleverna testa sitt vindkraftverk i en ”vindtunnel” för att se vilken konstruktion som fungerar bäst och hur många varv per minut som kan uppnås.

TID: 2 timmar

PRIS: 2100 kr för grupper på upp till 15 elever, och 2600 kr för grupper från 15-30 elever. Priserna är exkl moms.