Programmering & Teknik åk 7-9

Programmering

Till årskurs 7-9 kan vi erbjuda olika nivåer av programmering.

Den första och enklaste är visuell programmering, som är ett spännande sätt att bekanta sig med principerna bakom programmering! Här får eleverna möjlighet att välja olika figurer och beteenden som är baserade på olika parametrar. Visuell programmering riktar sig egentligen till en yngre målgrupp, men är ett bra första steg in till programmering oavsett ålder om en helt saknar erfarenhet.

Nästa steg är Processing, som är en version av JAVA. Här lär vi oss att programmera i kod – precis som proffsen gör. Plattformen är pedagogisk och spännande att utforska i årskurserna 7-9, men en viss tidigare erfarenhet kan underlätta.

Det sista steget är för de skolor som tidigare har jobbat med programmering och insett värdet i att utvecklas vidare. Då lär vi oss Unity, samma plattform som bland annat Pokemon Go skapades i. För att eleverna ska klara denna kurs bör de ha tidigare erfarenhet av kod.

TID: 2 timmar

PRIS: 2100 kr för grupper på upp till 15 elever, och 2600 kr för grupper från 15-30 elever. Priserna är exkl moms.

Programmering & Teknik

Välj mellan dessa olika workshops, som kombinerar en teknik med programmering.

3D-printing
Lär dig 3D-printing genom plattformen Tinker CAD! Barnen får först skapa en digital modell, som sedan skickas till skrivarna och skrivs ut med giftfri PLA-plast.

Arduino
Studenterna får en introduktion till Arduino-teknologin och den programmeringsplattform den är baserad på. Därefter får grupperna i uppgift att lösa mindre utmaningar samtidigt som de lär sig mer om processtyrning i tekniken.

TID: 2 timmar

PRIS: 2500 kr för grupper på upp till 15 elever, och 3500 kr för grupper från 15-30 elever. Priserna är exkl moms.

Teknik

Välj mellan dessa olika workshops.

Vindmölledesign
Eleverna delas in i grupper om ca 4. Varje grupp får de delar som krävs för att bygga ett enkelt vindkraftverk. Vingarna på vindkraftverket kan monteras på olika sätt och visar hur viktig placering och utformning av rotorbladen är för att förvandla kinetisk energi till elektrisk energi. Slutligen får eleverna testa sitt vindkraftverk i en ”vindtunnel” för att se vilken konstruktion som fungerar bäst och hur många varv per minut som kan uppnås.

Solbil
Utforska både teknik och hållbara energikällor. Genom att bygga en liten bil och koppla på solpaneler kan vi få vårt fordon att köra helt på förnyelsebara energikällor.

TID: 2 timmar

PRIS: 2100 kr för grupper på upp till 15 elever, och 2600 kr för grupper från 15-30 elever. Priserna är exkl moms.

Lödning

Alla våra workshops i lödning startar med teori om elektricitet, kretskort och regler för att löda. Barnen får också en introduktion till olika elektroniska komponenter som till exempel motstånd, kondensatorer, transistorer och dioder. Sedan kan ni välja mellan olika workshops, som alla har olika svårighetsgrader. Observera att vi kan ta emot max 16 elever samtidigt. Har ni fler elever i er klass får barnen jobba 2 och 2, eller så får workshopen kombineras med ytterligare en workshop.

Elektrisk miniorgel
Miniorgeln är lite mer komplicerad och har fler komponenter att förstå och löda. När kretskortet är färdigt så fungerar det som ett litet piano en kan spela på varsom helst!

Ålder: 10-15 år
Tid: 2 timmar
Pris: 2500 kr för grupper på upp till 15 elever och 3500 kr för grupper från 15-30 elever. Priserna är exkl moms.

Roulettespel
Skapa ditt egna roulettespel med 37 LED-lampor, som du kan spela när och var som!

Ålder: 12-17 år
Tid: 3 timmar
Pris: 2900 kr för grupper på upp till 15 elever och 3900 kr för grupper från 15-30 elever. Priserna är exkl moms.