Psykologi och vetenskaplig metodik

Psykologi och vetenskaplig metodik

Under denna interaktiva workshop får eleverna bekanta sig med modern psykologisk forskning. Vi går igenom nyckelbegrepp och forskningsfynd ur ett akademiskt, istället för historiskt, perspektiv. Spännande kunskaper från personlighetspsykologin, neurovetenskapen, socialpsykologin och andra fält tas upp. Eleverna får också information om varför psykologi är ett viktigt fält för samhället, och även hur det kan användas för att förstå sig själv och sin omgivning.

Med sina nyfunna psykologikunskaper guidas eleverna igenom vetenskaplig metodik, och förbereds för att skapa sin egna studie. De får lära sig om olika metoder och om hur de kan garantera vetenskaplig kvalitet.

TID: 120 minuter

PRIS: 2100 kr för grupper på upp till 15 elever och 2 600 kr för grupper från 15-30 elever. Priserna är exkl moms.

Top