Tillfälliga öppettider på Cool Minds

Alla verksamheter har ett ansvar i att bidra till minskad smittspridning och undvika trängsel. Detta gör Cool Minds genom att exempelvis begränsa verksamheten till maximalt 50 personer, desinfektera ytor regelbundet, stanna hemma vid minsta symptom samt ber besökare att hålla avstånd till andra och anställda i lokalen. Utöver detta begränsas även öppettiderna igen. 

Cool Minds instämmer med Region Skånes smittskyddsläkare, Eva Melanders anförande “Det gäller nu att hitta balansen mellan att vara försiktig och att än mer noga följa råden om att hålla avstånd”.

Vidare menar Eva att det samtidigt är det viktigt att vi tar hand om vår hälsa, både socialt och fysiskt. Fritidsaktiviteter är viktiga för barn och ungas sociala, psykiska och fysiska hälsa. Cool Minds erbjuder en viktig tjänst för att utveckla barnens mentala värld och förståelse för omvärlden. Verksamheten vill fortsätta ha möjligheten att erbjuda aktiviteter och arbeta för syftet att inspirera och utbilda barn och unga inom naturvetenskap, teknik och programmering. Det innebär att Cool Minds ständigt behöver gå på en tunn linje mellan att bidra till besökarens vetenskapliga utforskande, och visa respekt gentemot den allvarliga situation världen befinner sig i just nu. 

Ansvariga för verksamheten behöver också hitta en balans med hänsyn till Cool Minds överlevnad. Att helt och hållet stänga ner verksamheten skulle skapa en ekonomisk situation som Cool Minds inte skulle klara av. Det skulle leda till en förlust för staden ur ett långsiktigt perspektiv.

Fram till och med den 27 november 2020 har Cool Minds endast öppet för drop in på lördagar och söndagar klockan 10.00-19.00. Kurser och kalas berörs inte av dessa öppettiderna och kommer äga rum som planerat. Detta kan komma att ändras, beroende på hur pandemin utvecklas.

Inga Kommentarer

Tyvärr, kommentarformuläret är stängd för tillfället.

Translate »
Top