Från NASA: Människor på Mars!

Välkomna in till en interaktiv föreläsning om Mars! Kurt Leucht från NASA kommer att prata om hur vi människor kan åka dit, hur vi kan utforska planeten med robotar och om hur Mars skiljer sig från Jorden. Tillsammans kommer vi också att bygga enkla robot-fingrar! Dagen passar barn som är 12 år eller äldre. Då Kurt Leucht kommer från USA hålls eventet på engelska. Det kommer finnas ledare på plats som kan hjälpa till med översättning.

Eventet är gratis! Det hålls på Cool Minds, Stadiongatan 40b, den 11/11 2017 kl 12-13.

Eventet drivs med hjälp av Øredev, som driver evenemang inom IT.

IN ENGLISH!
Welcome to this interactive lecture on Mars! Kurt Leucht from NASA will speak about how humans can travel there, how we can explore the planet with the help of robots, and about how Mars differs from the Earth. Together we will also build robotic fingers! The recommended age is 12 years old or older. Since Kurt Leucht is from USA, the lecture will be held in english. There will be leaders nearby who can help with translation.

The event is free! It is held in Cool Minds, Stadiongatan 40b, the 11/11 2017 at 12-13. 

The event is held with the help of Øredev, who organizes event in IT.

Inga Kommentarer

Tyvärr, kommentarformuläret är stängd för tillfället.

Translate »
Top