coolminds.se

Människor på Mars
Hem > Människor på Mars

Människor på Mars

Tanken på att få upp människor på Mars är något som har funnits sedan länge tillbaka. Mars är relativt nära jorden, och har relativt bra förutsättningar för att kunna vistas där, med en mestadels slät terräng, och med is runt planetens nord- och sydpol, vilket skulle kunna användas som färskvatten till människor. Det finns många förslag och aktörer som är intresserade, och om någon kolonisering av andra planeter sker verkar det troligt att Mars blir den första.

Mars One: Människor på Mars 2023

Mars One var ett projekt som hade som mål att få människor på Mars och att upprätta en plats där för människor att bo. Projektet startades 2011 av nederländarna Bas Lansdorp och Arno Wielders, och hade som mål att människor skulle kunna bo på mars under 2020-talet – men de ändrade sig sedan och hoppades på att det skulle vara redo på 2030-talet istället.

Projektet blev kritiserat av många forskare, som ansåg det vara orimligt att utföra – inte bara av tekniska anledningar, utan också medicinska och ekonomiska. Vissa kallade det till och med för ett bedrägeri, eftersom de tog emot pengadonationer från företag och privatpersoner, och samlade ihop tiotals miljoner dollar. Företaget som drev projektet gick till slut i konkurs 2019 utan att projektet blev av.

När åker människor till Mars?

Det finns flera aktörer som vill kunna skicka människor till Mars, varav de största är det privatägda amerikanska företaget SpaceX, den statliga men fristående amerikanska myndigheten NASA och den mellanstatliga europeiska organisationen ESA. Det är svårt att säga när det kommer att ske – och egentligen omöjligt att ens säga om det kommer att ske – men om en bemannad resa till en annan planet blir av så är Mars den närmaste. SpaceX har som mål att kunna genomföra en bemannad resa till Mars 2026, medan NASA hoppas på att kunna genomföra en först 2030. Vad som faktiskt händer och vem som blir först kvarstår att se.

SpaceX

SpaceX är ett amerikanskt företag som bygger rymdfarkoster, som grundades med målsättningen att det skulle bli möjligt att bygga en koloni för människor på Mars. De hade från början som mål att få en bemannad resa till mars att bli av 2024 eller tidigare, men sedan 2020 har de istället sagt sig ha som mål att få till ett obemannat Marsuppdrag 2024 och ett bemannat 2026.

NASA

NASA är den amerikanska myndigheten för rymdfart och rymdforskning, och de som 1969 genomförde månlandningen. De har sedan länge diskuterat att även kunna ta människor till Mars, och har som mål att det kommer att ske under 2030-talet, och använder sig av sina planer för en planerad andra månlandning för att även förbereda sig inför en bemannad landning på Mars.

ESA

ESA (Europeiska rymdorganisationen) är en internationell, mellanstatlig organisation med huvudkontor i Frankrike som bedriver rymdforskning. De har planer inte bara för att utföra obemannade uppdrag i forskningssyfte, utan hoppas också på att kunna landa ett bemannat Marsuppdrag, möjligen med månen som mellansteg, och ser det som vad som skulle bli kulmineringen av deras arbete med rymdforskning och rymdfart.

Vad ska människan göra där?

En bemannad resa till Mars handlar i första hand om forskning och utforskning. Mars är en stor planet som vi fortfarande inte vet allt om, och en utbildad astronaut är mer kapabel till att fatta beslut och att utforska saker än vad ens avancerade motordrivna landfarkoster som Perseverance är. Många har som dröm eller hopp om att människor kommer att kunna vara på Mars, men även längre vistelser lär i första hand vara i form av forskningsstationer snarare än att permanent bo på planeten. Bildande av kolonier där människor kan bo permanent eller under längre tid sker troligen inte förrän i ett senare stadie.

Kommer människor bo på Mars?

Ingen vet om någon kolonisering av andra planeter någonsin kommer att bli av så att människor kommer att kunna bo på Mars, men det finns fördelar med just Mars jämfört med andra planeter. För det första är den relativt nära jorden, vilket innebär att vi lättare kan ta oss dit än till andra planeter. För det andra finns det vatten på Mars, något som vi behöver för att leva, i form av frusen is på nord- och sydpolen. Ytan på Mars är också lämplig, då den till stor del är slät, och då Mars trots att den är en mindre planet än jorden har ungefär lika mycket land – något som kommer sig av att det inte finns några hav där.